Wie zijn wij?

Statutaire opdracht: ‘geluk en vreugde brengen’

Kinderfonds Van Dusseldorp geeft financiële steun aan projecten die een bijdrage leveren aan het geluk en de levensvreugde van lichamelijk, verstandelijk of sociaal-emotioneel beperkte kinderen jonger dan 18 jaar.

Organisatie en bestuur: zo klein mogelijk

Om de beschikbare middelen maximaal ten goede te laten komen aan degenen voor wie ze bedoeld zijn – kinderen met een beperking – heeft het Kinderfonds Van Dusseldorp één betaalde parttime medewerker. Het bestuur verricht zijn werkzaamheden onbezoldigd. De vijf leden hebben ervaring in de kinderpsychologie, de financiële sector, de techniek en de rechtspraak.

Geschiedenis: de nalatenschap van mevrouw Van Dusseldorp

Familiefonds van Dusseldorp’.
Deze stichting werd opgericht op initiatief van mevrouw Francine Thomas, weduwe van de heer F.J.C. van Dusseldorp. Tegen het eind van haar leven benoemde mevrouw Van Dusseldorp de stichting tot enige erfgenaam van haar vermogen. De stichting verkreeg dit vermogen in 1955.
Sinds dat jaar worden de opbrengsten van dit vermogen aangewend om iets te doen voor kinderen die het moeilijk hebben. Omdat het fonds zich uitsluitend op kinderen richt, is de naam in 2010 gewijzigd in ‘Kinderfonds Van Dusseldorp’. De werkzaamheden worden verricht vanuit Haarlem.


tehuis Anette, Amsterdam